Průběžné výsledky Novojičínské ligy 2011

 

Muži

 

pořadí Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem body
1 Výškovice 8 10 10 5 10 5 9 9 4 70
2 Závišice 10 8 8 7 2 8 4 9 8 64
3 Libhošť 7 6 9 6 7 4 5 7 6 57
4 Trojanovice 5 2 0 9 8 7 10 5 10 56
5 Kujavy 6 0 5 10 0 9 1 10 9 50
6 Mniší 2 9 6 3 9 2 7 2 5 45
7 Tísek    9 5 0 1 6 6 8 1 8 44
8 Hukovice 4 4 7 4 4 10 1 6 3 43
9 Lukavec 1 7 4 8 5 3 6 5 1 40
10 Lubina - Větřkovice 3 3 1 2 3 1 3 3 2 21

 

 

Ženy

  

pořadí Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Celkem body
1 Tísek 2 2 2 1 1 2 2 2 2 16
2 Lubina 1 1 1 2 2 1 1 1 1 11

 


Ve středu 23.11.2011 od 18,00 hodin se uskuteční v Závišicích v restauraci Bowling (vedle základní školy a Obecního úřadu) zahajovací schůze III.ročníku NJL.

Na programu: - zhodnocení letošního ročníku,

                          - volba rady NJL,

                          - odsouhlasení pravidel (případných změn) na příští ročník,

                          - sestavení kalendáře soutěží na příští rok.

Zvány jsou všechna soutěžní družstva, které mají zájem startovat ve III.ročníku Novojičínské ligy. Pokud sbor nemá zájem o pořádání soutěže, ale chce se zúčastnit ligy a nemůže dorazit na schůzi, stačí zaslat e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se přihlásit na první soutěži NJL 2012 a zaplatit ligové startovné.

Zájemci o uspořádání kola NJL v příštím ročníku musí být přítomni na zahajovací schůzi z důvodu možnosti souběhu termínů soutěží.

Za výbor NJL Hodura Luboš


Letošní ročník Novojičínské ligy v požárním útoku se stal minulostí. Po ukončení druhého ročníku, který zahrnoval devět soutěží, můžeme konstatovat, že soutěž měla velmi dobrou úroveň se zápletkou až do posledního útoku poslední soutěže.

Tu pořádali v sobotu za krásného počasí hasiči z Lubiny – Větřkovic. Soutěž musela rozluštit poslední tajenku v boji o celkové pořadí, a to pořadí na druhém až čtvrtém místě soutěže mužů, když celkové pořadí žen a vítěz kategorie mužů byl již znám. Takže v sázce bylo opravdu hodně. Soutěž samotná byla sice poznamenaná problémy s časomírou, kvůli kterým musela být soutěž dokonce přerušena, ale na samotných sportovních výkonech to znát nebylo.

Datum  Místo

 14. května    

 Závišice

 11. června

 Kujavy

 18. června

 Libhošť

 19. června

 Výškovice

 2. července

 Mniší

 5. července

 Lukavec

 6. srpna

 Tísek

 10. září

 Hukovice

 17. září

 Lubina - Větřkovice  

 

1. Číp Roman             SDH Závišice

2. Hodura Luboš        SDH Hukovice

3. Kubesa Pavel        SDH Výškovice

4. Sokol Filip              SDH Lukavec

5. Schwarz Jakub      SDH Tísek

 

 

 

Pravidla Novojičínské ligy hasičských pohárových soutěží

pro rok 2011

 

1)    Novojičínská liga hasičských pohárových soutěží představuje sdružení SDH, které jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy).

2)    Výsledky jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po poslední soutěži. Pro přiřazení bodů se bude brát umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži.

3)    Do ligy budou zařazeny tradiční, v minulosti již zaběhlé soutěže, které pořádají zapsaní účastníci. Podmínkou je nabírání z kádě a umístění veškerého materiálu před startem útoku na základně.

4)    Pokud pořádá účastník více pohárových soutěží během roku, bude přijata do hodnocení Novojičínské ligy pouze jedna soutěž.

5)    Ten kdo soutěž nepořádá, může být účastníkem ligy.

6)    Zúčastnit se Novojičínské ligy v příslušné kategorii může družstvo, které není přihlášeno do jiného seriálu soutěží (např. družstvo žen může soutěžit v Novojičínské lize, pokud jsou muži přihlášeni např. do MSL).

7)    Vlastní pravidla týkající se požárního útoku budou stanovena pořadatelem pohárové soutěže. Pravidla tedy nebudou diktovány stanovami ligy. Na pořadateli soutěže bude i zajištění dodržování jim stanovených pravidel.

 

Soutěž, která bude zavedena v soutěžích Novojičínské ligy, musí mít na propozicích stanoveny tyto body:

 

 1. Základna pevná 2x2mm, výška 10cm.
 2. Mezi košem a savicí na základně musí projít papír.
 3. Koš musí být našroubován před ponořením do kádě i po jeho vytažení.
 4. Savice se smí dotýkat na základně země (jediná smí přesahovat základnu).
 5. Savice musí být sešroubovány před dokončení útoku včetně spoje na stroji.
 6. Vzdálenost spojek – tzv. na zuby.
 7. Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může přesahovat tělem nebo proudnicí tuto čáru.
 8. Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva). Ten smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Přičemž v daném družstvu musí startovat min. 6 kmenových členů. (Ženy si mohou půjčit 2 členky z jiného družstva).
 9. Účast mužů v ženském družstvu je zakázána.
 10. Koš klasické hliníkové konstrukce s funkční klapou, ovládání místěné vně pláště koše, s funkčním závitem, s minimálním otočením o 360° na příslušné savici. Koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanizmy závitu. Výplet vtoku libovolný.
 11. Pravidla má právo změnit na návrh zástupců družstev rada ligy.

  

8)    Družstvo pořádající l igovou soutěž má povinnost zveřejnit pravidla soutěže (terén, odlišnosti, propozice atd.). Kdo nebude mít zveřejněny propozice soutěže do 14 dnů před zahájením, nebude jeho soutěž zahrnuta do Novojičínské ligy. Propozice budou zasílány na e-mail zástupcům družstev účastnících se ligy + budou umístěny na www stránky SDH Libhošť - http://sdhlibhost.cz

9)    Při účasti více družstev ze sboru, budou započítávány body jen družstva “A“.

10)  Soutěž zařazenou do Novojičínské ligy musí rozhodovat min. 3 rozhodčí znalí pravidel Novojičínské ligy a požárního sportu. Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou.

11)  Účastníci ligy se finančně podílejí na zakoupení pohárů ligy a propagační reklamy. Dohodnutý příspěvek, tedy základní vklad pro vstup družstva do ligy, je 500 Kč.

12)   Putovní pohár je trvale putovní, na podstavci budou umístěna jména vítězů jednotlivých ročníků.

13)   Datum pro přihlášení do „Novojičínské ligy“ pro rok 2011, včetně zaplacení poplatku, je první soutěže ligy.

14)  Rada Novojičínské ligy se bude skládat z 5 zástupců.

15)   Bodování a umístění bude probíhat následovně: družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v Novojičínské lize pro daný ročník. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně. V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo 1 bod, v případě neúčasti na soutěži pak 0 bodu, při diskvalifikaci (DF) 0 bodů. Při shodném dosaženém čase budou daná družstva hodnocena stejným počtem bodů, přičemž následující pozice bude vynechána. Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy, bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěžích Novojičínské ligy.

16)   Výsledky soutěže musí pořadatel odeslat do týdne na e-mail vedení Novojičínské ligy.