Pro letošní ročník NJL HVP je možné domluvit si hlavního rozhodčího na Vaši soutěž.

Filip Sokol, 603 929 366, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V neděli 4.12. 2016 od 14:00 hod v prostorách Bowlingu v Závišicích proběhne schůze NJL pro rok 2017, kde se budou volit kola NJL, rada NJL, a budou se projednávat další body.

 

Smlouva o reklamě a propagaci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., viz. příloha

Attachments:
Download this file (smlouva_o_reklame_HVP.pdf)Smlouva o reklamě a propagaci[PDF]206 kB

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Nový Jičín
Zborovská 2096/5
741 01 Nový Jičín
tel.: 724 874 049, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.oshnj.cz
V Novém Jičíně dne 11. dubna 2016
P O Z V Á N K A
na
instrukčně metodické zaměstnání rozhodčích požárního sportu
Vážená paní,
vážený pane,
SH ČMS - OSH Nový Jičín pořádá IMZ rozhodčích požárního sportu, které se
uskuteční
v sobotu 23. dubna 2014 od 8,00 hodin
ve školící místnosti HZS MSK, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 7


Nejedná se o školení nových rozhodčích ani o obnovu kvalifikace rozhodčí
požárního sportu. Jedná se o dobrovolnou akci, kdy bude zájemcům z řad stávajících
rozhodčích, před zahájením soutěžní sezóny, proveden výklad k Směrnici hasičských
soutěží, vč. výkladu pravidel PS se zaměřením na výkon funkce rozhodčího.
Zahájení bude ráno v 8:00 hodin, předpokládaný konec do 12:00 hodin.
OSH Nový Jičín nehradí na tuto akci stravné, cestovné ani refundaci mzdy.
LEKTOŘI: Propozice Kamil Švejda
Startování Pavel Rosa
4 x 100m Jan Kopiště, Robert Jalůvka
100m Stanislav Kotrc ml.
PÚ Petr Bordovský
Pojištění Jaromír Mrázek


Bc. Kamil Švejda,                                         Stanislav Kotrc
vedoucí odborné rady represe                  starosta OSH

Attachments:
Download this file (IMZ rozh.Ps 16.pdf)Pozvánka[PDF]289 kB

Dne 13. 3. 2016 bylo ukončeno hlasování o žádosti SDH Trojanovice na změnu termínu kola Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny. Na toto hlasování byli obesláni všichni pořadatelé kola Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny. Podmínka schválení návrhu byla, že všichni dotazovaní musí souhlasit s tímto návrhem. Hlasování se zúčastnilo 8 z 11 SDH/OSH pořádajících kolo Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny. Z tohoto počtu 8 odpovědí byly odpovědi 3x PROTI a 5x PRO změnu termínu. Tím pádem je tato žádost ZAMÍTNUTA.

SDH Trojanovice jsou vázané uspořádat soutěž 16.7.2016, tudíž jejich soutěž nebude v letošním ročníku součástí NJL HVP 2016.

Kolo Datum SDH Bodované kategorie
1. 7.5. Hukovice noční  M,Ž
2. 21.5. stadion NJ -pořadatel OSH NJ  M,Ž
3. 28.5. Závišice  M,Ž
4. 5.6. Výškovice
M,Ž, nad 35 let
5. 11.6. Libhošť
M,Ž, (nad 35 let zrušeno)
6. 12.6. Jakubčovice  M,Ž
7. 25.6. Mniší
M,Ž, nad 35 let
8. 6.8. Tísek M,Ž, nad 35 let
9. 9.9. Janovice noční
M,Ž, nad 35 let
10. 17.9. Lubina  M,Ž
ZRUŠENO 17.7. Trojanovice  

Pravidla Novojičínské ligy Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku pro rok 2016

1. Novojičínská liga hasičských pohárových soutěží představuje sdružení SDH, které jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy).

2. Výsledky jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po poslední soutěži. Pro přiřazení bodů se bude brát umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži.

3. Do ligy budou zařazeny tradiční, v minulosti již zaběhlé soutěže, které pořádají zapsaní účastníci. Podmínkou je nabírání vody z kádě a umístění veškerého materiálu před startem útoku na základně.

4. Pokud pořádá účastník více pohárových soutěží během roku, bude přijata do hodnocení Novojičínské ligy pouze jedna soutěž.

5. Ten kdo soutěž nepořádá, může být účastníkem ligy.

6. Pořádat soutěž NJL HVP může pouze družstvo, které v minulém ročníku nevynechalo víc než dvě soutěže (vyjímku má pouze OSH NJ )

7. Účastníci ligy se finančně podílejí na zakoupení pohárů ligy a propagační reklamy. Dohodnutý příspěvek, tedy základní vklad pro vstup družstva do ligy, je 1000,- Kč , kategorie nad 35 let 500kč. Nevyčerpané peníze budou na konci ligy rozděleny mezi prvních pět družstev mužů a tři družstva žen podle následujícího klíče:
a) výše částky v jednotlivých kategoriích se vypočítá procentuálně z celkového počtu startujících,
b) v kategorii mužů bude částka rozdělena následovně: 1.místo 30%, 2.místo 25%, 3.místo 20%, 4.místo 15%, 5.místo 10% z přidělené částky,
c) v kategorii žen a muži nad 35 let bude částka rozdělena následovně: 1.místo 50%, 2.místo 30%, 3.místo 20% z přidělené částky.
d) ceny budou předány na závěrečném vyhodnocení NJL v Tísku.

8. Putovní pohár je trvale putovní, na podstavci budou umístěna jména vítězů jednotlivých ročníků.

9. Datum pro přihlášení do Novojičínské ligy pro rok 2016, včetně zaplacení poplatku, je první soutěž ligy, platí i pro kategorii MUŽI nad 35 let. Poplatek se platí před startem soutěžního družstva.

10. Bodování a umístění bude probíhat následovně: družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v Novojičínské lize pro daný ročník. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně. Družstvo mužů a žen na 1. místě si připíše 5 bodů, na 2. místě 3 body, na 3. místě 1 bod. V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo 1 bod, v případě neúčasti na soutěži pak 0 bodu, při diskvalifikaci za nesportovní chování 0 bodů. Při shodném dosaženém čase rozhoduje lepší druhý sestřik. Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy, bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěžích Novojičínské ligy.

11. Při účasti více družstev ze sboru, budou započítávány body jen družstva "A", pokud není do NJL přihlášeno více družstev ze stejného sboru.

12. Soutěž zařazenou do Novojičínské ligy musí rozhodovat min. 3 rozhodčí znalí pravidel Novojičínské ligy a směrnic hasičských soutěží, hlavní rozhodčí nesmí být zároveň členem soutěžního družstva na dané soutěži, může soutěžit za neligové družstvo nebo v kategorii MUŽI nad 35 let.

13. Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou. V případě poruchy časomíry a jejího neodstranění do 30 minut (když trať ještě neabsolvovala všechna ligová družstva), musí být kolo anulováno. Výměna časomíry není možná. Poruchu časomíry je povinen oznámit pořadatel.Terče musí splňovat minimální „tuhost" sepnutí dle kontrolního měřidla. Provedení terčů musí být takové, aby k sepnutí terče bylo nutno překonat váhu a pákový převod sklopného mechanismu. Terče musí být vybaveny středícím kruhem a viditelnou a funkční signalizací ukončení pokusu.

14. Pořadatel je povinen:
a. zajistit minimální finanční odměny, a to v mužské kategorii pro prvních 5 umístěných družstev minimálně 2000 Kč, v ženské kategorii a MUŽI nad 35 let pro první 3 nejlépe umístěná družstva minimálně 1000 Kč.
b. zajistit zdravotní službu na dané soutěži
c. výsledky soutěží zaslat ke zveřejnění v regionálním tisku, internetu a na stránky NJL do 5 dnů.
d. zajistit instalaci reklam a sponzorů na sledovaném místě soutěže a uveřejnit jejich jména a loga na pozvánkách.
e. převzít měrky a loga NJL, potvrdit jejich převzetí a stvrdit toto svým podpisem na protokolu převzetí.
f. Při placení startovného je povinen vést evidenci o půjčování členů a spolu s výsledky je zaslat radě NJL.

15. Vlastní pravidla pro jednotlivá kola budou stanovena pořadatelem pohárové soutěže. Tyto pravidla ale musí obsahovat schválená pravidla Novojičínské ligy pro daný ročník. Na pořadateli soutěže bude i zajištění dodržování jim stanovených pravidel a řešení protestů.

16. Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva). Ten smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Přičemž v daném družstvu musí startovat min. 6 kmenových členů. (Ženy si mohou půjčit 2 členky z jiného družstva). Muži nad 35 let si mohou půjčit max. 2 členy z jiného družstva, v soutěžním týmu může být pouze jeden člen mladší 35 let. Za porušení tohoto pravidla bude diskvalifikováno jak družstvo, za které závodník běžel, tak jeho mateřské družstvo. Ligovému družstvu se v případě půjčení závodníka na daném ligovém kole nepřipisuje jeden bod. Půjčit si může maximálně na polovině soutěži (v roce 2016 . max. pětkrát)

17. Účast mužů v ženském družstvu je zakázána.

18. Družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva.

19. Nádrž na vodu minimálního obsahu 1000 l, výška nádrže 80 cm, tolerance + - 5 cm. Během požárního útoku se voda do nádrže nedoplňuje.

20. Základna pevná 2x2 m, výška 10cm.

21. Koš klasické konstrukce s funkční klapou, ovládání umístěné vně pláště koše, s funkčním závitem, s minimálním otočením o 360° na příslušné savici. Koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanizmy závitu. Výplet v toku libovolný.

22. Proudnice s průměrem výstřikové trubice 12,5 mm, tolerance + - 0,5 mm.

23. Výstroj sportovní, zakrývající lýtka + přilba dle PS schváleného typu, kožený opasek. Tretry a turfy povoleny.

24. Mezi košem a savicí na základně musí projít měrka NJL.

25. Savice se nesmí dotýkat na základně země (jediná smí přesahovat základnu).

26. Savice musí být sešroubovány před dokončení útoku včetně spoje na stroji.

27. Vzdálenost spojek – tzv. na papír, šířka hadic libovolná, minimální délka 19 m. Pojistky povoleny.

28. Koš musí být našroubován před prvním dotykem savice s hladinou vody i po jeho vytažení z nádrže, odšroubování koše až na povel rozhodčího.

29. Čára výstřiku je nedotknutelná, přičemž závodník může přesahovat tělem nebo proudnicí tuto čáru. Pořadatel je povinen zajistit koberce před čárou výstřiku.

30. Délka přípravy na základně je 5 minut. Čas přípravy začíná běžet vyzváním rozhodčího k nástupu.

31. V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.

32. V případě prasknutí hadice „B", nebo „C" v průběhu útoku způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat.

33. Pořadatelé ligové soutěže zajistí ihned po dokončení útoku změření minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat.

34. Družstvo pořádající ligovou soutěž má povinnost zveřejnit pravidla soutěže (terén, odlišnosti, propozice atd.). Kdo nebude mít zveřejněny propozice soutěže do 14 dnů před zahájením, nebude jeho soutěž zahrnuta do Novojičínské ligy. Propozice budou zasílány na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a budou umístěny na www.njliga.cz

35. Výsledky soutěže musí pořadatel odeslat do týdne na e-mail vedení Novojičínské ligy a e-mail správce stránek NJL (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

36. Rada Novojičínské ligy se skládá z 5 zástupců družstev NJL, kteří byli zvoleni na zahajovací schůzi pro daný ročník. Rada NJL dohlíží na regulérnost jednotlivých soutěží a je zodpovědná za kontrolu rozměrů trati a kontrolu poučení rozhodčích před každou ligovou soutěží. Je oprávněná požadovat na pořadatelích úpravu trati dle pravidel NJL.

Rada NJL HVP pro rok 2016
Číp Roman Závišice
Fedor Pavel Jakubčovice
Škrla Radek Janovice
Kubesa Pavel Výškovice
Schwarz Jakub Tísek

Jedno z kol NJL HVP proběhne na fotbalovém stadioně v Novém Jičíně před okresním kolem. Pořádající: OSH Nový Jičín
Soutěž proběhne dle pravidel NJL.